Gaffelseil betegner hovedseilet på seilbåter og –skip med gaffelrigg. Seilet har fire lik og settes mellom mast, bom og gaffel. På større fartøy står gaffelen fast og seilet settes opp til denne, ett gaffelseil per mast. På mindre fartøy er bommen løs slik at seil og bom utgjør en enhet som kontrolleres med pigg- og klofall.

Gaffelseilets øvre kant (gaffelliket) er festet til en såkalt gaffel (2). Gaffelen er et rundholt der enden ved masten ofte ender i en klo (8), og den andre enden av gaffelen heter pigg (5). Gaffelseilet heises i 2 "fall", piggfallet (6) og klofallet (7). Seilets fremre lik er festet til masten (4).