Åpne hovedmenyen

Merratjern/Søndagsbrenna naturreservat

Koordinater: 60°04′N 10°26′Ø Merratjern/Søndagsbrenna naturreservat (7 055 daa, et representativt montant barskoglandskap) ble opprettet 13. desember 1991 og ligger på grensen mellom Hole og Ringerike kommuner.

Området ligger sentralt i de permiske lavaområdene på Krokskogen, mellom Lommaelva og Heggelivann. En vesentlig del av området består av middels rik granskog og lavproduktiv furuskog. Landskapet er typisk for det en finner i denne delen av marka; veksling mellom fururabber, brattlendte hellinger, bekkedrag, myrer og enkelte myrtjern. Spesielt utmerker området seg med sin rike og interessante lavflora med bla. lungenever og miljøindikatoren huldrestry. Området er viktig som referanseområde.

OBS! Merratjern/Søndagsbrenna naturreservat inngår med virkning fra 16. desember 2016 i det nye Krokskogen naturreservat (cirka 12 921 daa).

ReferanserRediger


 Denne Ringerike- og geografirelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide eller endre den.