En megler er en mellommann som legger til rette for å oppnå forlik og enighet mellom to eller flere parter. Dette kan for eksempel være i en tvist eller ved inngåelse av kontrakter. Megleren kan opptre på oppdrag fra én av eller begge avtalepartene. Eksempler på meglere er fredsmeglere, aksjemeglere, obligasjonsmeglere, skipsmeglere, eiendomsmeglere, fondsmeglere, arbeidstvistmeglere og juridiske meglere.

En megler kan også referere til en endestolpe i trapp som formidler overgangen mellom gulv og trapp og fungerer som støtte til et gelender (håndløper/håndlist).

Se også rediger

Kilder rediger