Megatonn er et mål på masse, og tilsvarer en million metriske tonn. Symbolet for megatonn et Mt.

Megatonn (og kilotonn) brukes også som mål på energi, spesielt ved angivelse av eksplosivers sprengkraft, spesielt for kjernefysiske våpen. Grunnlaget for denne bruken er sprengkraft omregnet til mengde TNT. Denne bruken av måleenheten Megatonn har som utgangspunkt at ett gram TNT avgir energi som tilsvarer 1000 termokjemiske kalorier, som igjen tilsvarer 4184 Joule. Den virkelige målte energien fra et gram TNT er noe lavere, 652 kalorier eller 2724 J.

Sammenhengen mellom Megatonn og Joule blir dermed:

  • Et gram TNT defineres til 1000 kalorier, som tilsvarer 4,184 kilojoule (KJ).
  • Et tonn TNT (1000 kg) er dermed 4,184 x 109 J = 4,184 gigajoule (GJ).
  • Et kilotonn TNT (1000 tonn) er dermed 4,184 x 1012 J = 4,184 terajoule (TJ).
  • Et megatonn TNT (1000 000 tonn) er dermed 4.184 x 1015 joule = 4.184 petajoule (PJ).