Kilotonn er et mål på masse, og tilsvarer 1000 metriske tonn.

Kilotonn og megatonn brukes også som mål på energi, spesielt ved angivelse av eksplosivers sprengkraft. Grunnlaget for denne bruken er sprengkraft omregnet til mengde TNT (se megatonn for tekniske spesifikasjoner.)