Matvitenskap

(Omdirigert fra Matviter)

En matviter er en person som har fullført femårig mastergrad i matvitenskap ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).

En matviter kan eksempelvis jobbe som:

  • produktutvikler
  • teknisk eller administrativ leder i matvareindustrien
  • konsulent/ rådgiver i privat næringsliv og offentlig forvaltning (eks. Mattilsynet)
  • veileder innen emballasje, maskiner eller råstoffer – animal, marin, vegetabil og melk, til matvareindustrien

Med pedagogisk tilleggsutdanning kan en matviter jobbe som lærer, eller studere videre til en PhD (3–4 års lønnet forskerutdanning).