Matematiske symboler

Wikimedia-listeartikkel

Matematiske symboler brukes innen matematikk for å angi bestemte operasjoner. For eksempel angir + addisjon. For en del operasjoner, for eksempel addisjon av tall, har vi en felles forståelse for hva disse symbolene betyr. Andre operasjoner kan ha spesielle betydninger i visse sammenhenger, hvilket angis mer spesifikt for den gitte konteksten.

Grunnleggende matematiske symboler

rediger
Symbol
Navn
Forklaring Eksempler
Burde leses som
kategori
=
Er lik x = y betyr x og y representerer samme ting eller verdi. 1 + 1 = 2
Er lik med; lik
Over alt
Er ikke lik x ≠ y betyr x og y ikke representerer samme ting eller verdi. 1 +1 ≠ 3
Er ikke lik; ulik
Over alt
+
pluss x + y, tegnet forklarer at noe skal legges sammen. + 1 = 2
Pluss; og; legge sammen
Addisjon
-
minus 2 - 1, tegnet forklarer at noe skal trekkes fra tallet du starter med. 2 - 1 = 1
Minus; trekk fra
Subtraksjon
±
pluss-minus 6 ± 3 betyr både 6 + 3 og 6 − 3. Likningen  , har to løsninger,   og  .
Pluss eller minus
addisjon/subtraksjon
*
gange y * y, tegnet forklarer at noe skal økes med så mange ganger tallet bak gangetegnet skal økes. 3 * 3 = 9
multiplisere; gange med
Multiplikasjon
:
dele 6y : 2y, tegnet forklarer hvor mange ganger et tall går opp i et annet. Rettere sagt med eksemplet; hvor mange ganger kan man 2 gå opp i 6, tre ganger. : 3 = 3
dividere; dele på
Divisjon, brøk
xy
potens xy, dersom eksponenten (y) er et heltall bestemmer den hvor mange ganger man må multiplisere/gange grunntallet (x). 23 = 8 (2 x 2 x 2 = 8)
opphøyd i, potens
potensregning, kvadratrot
avrunding Tegnet brukes til å forkorte et tall. Det betyr er ca. lik. Man runder enten ned eller opp til nærmeste hele tall eller "hele desimal." Tall under 5 rundes ned, mens tall fra 5 og oppover rundes opp. 3,7 ≈ 4
runde opp; runde ned
avrunding, tall med mange desimaler
π
pi π, tallet brukes i formler til å regne med sirkler. Pi forkortes med 3,14 i rekning i dagliglivet. Hvordan regne ut areal, omkrets og volum av sirkelliknende objekter π ≈ 3,14.
pi
Geometri av sirkler og kuler
< >
større enn, mindre enn x < y, x er mindre enn y

x > y, x er større en y

1 < 2
12 > 2
større enn, mindre enn
ulikhet
Autoritetsdata