Marleik er en konkresjon av mergel (kalkholdig leire) i kvartære leirer. Marleiker har rund eller avlang form og inneholder ofte fossiler (fisk eller skjell). Noen ganger kan flere slike knoller vokse sammen til større former. De er dannet på gammel havbunn, og fordi landet har hevet seg, finnes de langt inne på land i vår tid.

Marleik av kalkstein, Año Nuevo State Reserve, California

Marleiker er en slags konkresjoner dannet ved utfelling av kalsiumkarbonat omkring råtnende dyrerester. De finnes mange steder i Norge, men er mest vanlig på Østlandet, i Romsdalen, i Trøndelag og i Nordland.

Eksterne lenker Rediger