Mergel (fra latin: margila, trolig av keltisk opprinnelse) er en type kalkstein eller kalkholdig leire eller leirstein som inneholder 25–75% kalk, vanligvis kalsiumkarbonat. Istedenfor kalsiumkarbonat kan den også inneholde dolomitt.

Mergel

Tidligere ble mergel ofte brukt som jordforbedringsmiddel for å tilføre nyttevekstene kalsium. Dette ble kalt mergling.