Marit Allern

norsk pedagog
Marit Allern
Født2. juni 1949 (70 år)
Sandnessjøen
Beskjeftigelse Dosent
Nasjonalitet Norge

Marit Kristin Allern (født 2. juni 1949 i Sandnessjøen) er dosent i universitetspedagogikk ved UiT – Norges arktiske universitet. Hun er spesielt kjent for sitt arbeid med å etablere standarder for mappevurdering og pedagogiske mapper i akademia. Allern er initiativtaker til, og faglig ansvarlig for, utviklingen av konseptet Pedagogiske mapper.

Allern tok sin cand. mag.-grad ved Universitetet i Tromsø med fagene nordisk, historie og sosiologi. I 1983 fullførte hun hovedfag i nordisk språk og litteratur ved samme institusjon. Tittelen på hovedoppgaven var: «KRIG. En analyse av et prosjektarbeid i ungdomsskolens 9. klasse». Hun tok i 2005 doktorgrad ved SV-fakultetet ved Universitetet i Tromsø med en studie av implementering av mappevurdering i praktisk-pedagogisk utdanning: «Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktisk-pedagogisk utdanning».[1]

Hun har undervisningserfaring fra ungdomsskole og videregående skole før hun i 1999 ble fast ansatt ved Universitetet i Tromsø. I perioden 1997-98 var hun medarbeider på FUTURE-prosjektet på UNIKOM, UiT, med ansvar for fagdidaktikk i norsk. Hun var førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og lærerutdanning ved UiT fra 2005, og har siden da også vært koordinator for det universitetspedagogiske tilbudet ved institusjonen. Fagområdet universitetspedagogikk ble 2013 skilt ut fra Institutt for lærerutdanning og pedagogikk og ble en del av det nyopprettede Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result)[2]. Fra januar 2017 har Allern ledet pilotprosjektet pedagogisk merittering ved UiT.

VervRediger

 • 2005–2009: Valgt prodekan for undervisning ved SV-fakultetet (leder for studieutvalg, medlem av fakultetsstyret og tilsettingsutvalget).
 • 2011–2013: Prodekan for utdanning for Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.
 • 2013–2017: Faglig nestleder på Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result)
 • 2017–d.d.: Leder for pilotprosjektet pedagogisk merittering på UiT
 • Medlem av Utdanningsutvalgets arbeidsgruppe for UH-pedagogikk i Universitets- og høyskolerådet 2012-2014
 • Medlem av styret for Høgskolen i Narvik 1.8.2007 – 1.8.2011. Oppnevnt av KD som første vara, og innlemmet i styret fra høsten 2007 og fast medlem 2009-2011.
 • Medlem av den utvidete stipendkomiteen i Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) i perioden1998-2004.
 • Medlem av redaksjonskomiteen for UNIPED, tidsskrift for universitets- og høyskolepedagogikk fra 2005 - 2014.
 • Medlem av redaksjonsråd for tidsskriftet Högre Utbildning[3] fra 2017

Utvalgte publikasjonerRediger

 • Allern, Marit (2002). «Og når jeg klarte å bli omvendt, så tror jeg nok at læringa må være god», UNIPED 24 (2) (s. 44 – 53).
 • Allern, Marit (2003). «Med én fot i det gamle?», i Dysthe, O. & Engelsen, K. S. (red.) Mapper som pedagogisk redskap. Perspektiver og erfaringer. Oslo: Abstrakt forlag (s. 237 – 256).
 • Allern, Marit (2005). Dr. polit. Tittel på avhandlinga: Individuell eller kollektiv læringsprosess? Mappevurdering i praktisk-pedagogisk utdanning, SV-FAK, UiT juni, 2005
 • Allern, Marit (2007). Innovasjonsteori og mappevurdering, nye perspektiver? Norsk pedagogisk tidsskrift 91(1), (s. 31–42).
 • Allern, Marit (2009) Mappevurdering – bidrag til en læringskultur i endring. I: Haugaløkken, O. m.fl. (red.): Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Oslo: Universitetsforlaget (s. 55–62).
 • Allern, Marit (2011) Scholarship of Teaching and Learning (SoTL9 i Norge. Pedagogiske mapper som bidrag til den pedagogiske diskurs. UNIPED 34 (2) (s. 20-29).
 • Sandvoll, Ragnhild og Allern, Marit. (2014) «Undervisningsplanlegging» i Stray, J. H. og Wittek, L. (red.) Pedagogikk – en grunnbok. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (s. 307–317)

ReferanserRediger