Mar, mart, mor eller mort er kirkelige titler som på gammelsyrisk brukes for å tiltale eller omtale biskoper og helgener. Skrivemåtene varierer etter kjønn og dialekt. Variantene med a tilsvarer den østsyriske uttalen, de med o den vestsyriske uttalen. Mar/mor (ܡܪܝ) er den mannlige formen og mart/mort (ܡܪܬܝ) den kvinnelige.

Varianten Maran/Moran («vår Herre») brukes vanligvis utelukkende om Jesus, Martan/Mortan («vår frue») om Maria. Delvis brukes moran også som tiltaleform for patriarker eller katolikoi, gjerne i formen moran mar eller moran mor.