For den franske maleren, se Édouard Manet
Manet

En manet (også gople eller meduse) er den gelatinøse og forholdsvis store kroppsformen som man finner hos ribbemaneter og i den kjønnede generasjonen av mange nesledyr. Maneter oppstod som et livsstadium som muliggjorde et røverisk liv i havenes frie vannmasser (pelagisk). Denne overgangen fra et benthisk (bunnlevende) til et pelagisk liv ved dannelsen av maneter har sannsynligvis skjedd to ganger uavhengig av hverandre: i ribbemanetene og i den siste felles stamarten til kube-, små- og stormaneter. Manetenes diameter varierer mellom få millimeter og opptil mer enn én meter, mest vanlig er diametre på noen titalls centimeter.

Se ogsåRediger

Maneter er som nevnt ikke en naturlig gruppe. Mer informasjon finnes i disse artikkelene: