Åpne hovedmenyen

Tofrøbladete planter

(Omdirigert fra Magnoliopsida)
Tofrøbladete planter
Vitenskapelig navn: «Magnoliopsida
Dicotyledoneae»
I tradisjonell systematikk har Tofrøbladete planter vært eller er i bruk om en parafyletisk samling av de følgende gruppene:
Sammen med enfrøbladete planter utgjør tofrøbladete planter blomsterplanter.

De tofrøbladete plantene (Magnoliopsida eller Dicotyledoneae) representerer én av to grunnleggendede former for bygning hos blomsterplanter, den andre er enfrøbladete plantene. De tofrøbladete plantene kjennetegnes på at de har to kimblad som kommer som de første bladene, derav navnet. Andre fellestrekk er at bladnervene stort sett er utoverbøyd og sammenbundet av sidenerver, og at blomstene ofte har fem- eller firetallig symmetri. I tradisjonell systematikk er de tofrøbladete plantene en av to klasser av blomsterplantene. De tofrøbladene har imidlertid gitt opphav til de enfrøbladete, og er som gruppe derved parafyletisk, og har vært gjenstand for mange systematiske revideringer de siste årene.

UndergrupperRediger

De tofrøbladete plantene utgjøres av tre store klader av planter, med i alt 190 000 arter, eller 2/3 av alle karplanter som vokser på jorda. De tre kladene er:

Tofrøbladingenes klader har vært gjenstand for stor revisjon de siste fem årene, og blant annet har den store ordenen kalt Ericales blitt overført fra de egentlige (basale) tofrøbladingene til kladen Asteridae.

For en mer fullstendig fylogeni, se: Karplanter

ParafyliRediger

At de tofrøbladete plantene er en parafyletisk gruppe, betyr at noen tofrøbladete (f.eks. roser) er nærmere beslektet med enfrøbladete enn med andre tofrøbladete (f.eks. nøkkeroser). Dette innebærer at de nevnte fellestrekkene for de tofrøbladete også var til stede i de enfrøbladetes stamart, men gikk tapt der i evolusjonens løp.

Størsteparten av de tofrøbladete plantene kan imidlertid sammenfattes til enten de egentlige tofrøbladete plantene, som er en naturlig gruppe, eller til kladene Rosidae og Asteridae.