Mørke eller mørket er et opplevd fravær av lys. Rent eller totalt mørke finnes ikke noe steder siden små mengder av lysemmiterende partikler i form av stråling trenger inn i alle hjørner av universet, selv om det menneskelige øyet ikke kan oppdage lyset. Absolutt mørke er kun teoretisk mulig under vilkårene for det absolutte nullpunktet.

Svart farge representerer absolutt mørke.

Noen kulturer har sett på mørket som et stoff i seg selv, og det oppstår i en slik form i «fantasylitteratur». I denne sammenhengen er skygge et annet navn på fenomenet.

Mørke har en fremtredende plass i metafysikk og religion, og er et ladet symbol i filosofien.

I luftfart defineres mørke som den tiden mellom solnedgang og soloppgang når, på grunn av nedsatt dagslys, et fremtredende uopplyst objekt ikke kan sees klart i en avstand av over 8 km.