En lydsjekk er forberedelsene som finner sted før en konsert, tale eller lignende opptreden, hvor lydteknikerene i samarbeid med dem som skal opptre, tester og justerer konsertstedets lydsystem. De tester om utstyret fungerer som det skal, og stiller inn de ønskede egenskaper ved lyden. Lydsjekk er spesielt viktig før konserter som spilles over større PA-systemer; Å ha god lyd er som oftest en avgjørende faktor for at slike arrangementer skal bli vellykket.

Den irske musikeren Rob Smith som gjør en lydsjekk i The Cavern Club i Liverpool.

En av utfordringene ved å kjøre lydsjekk, er at denne helst kjøres før publikum ankommer, men lokalets akustiske egenskaper endrer seg når det fylles med folk. Erfarne lydteknikere kan til en viss grad forutse hvordan akustikken vil endre seg, og justere lyden deretter. I noen lokaler hvor publikum sitter, som f.eks. Griegsalen i Grieghallen, er det montert stoler som er designet for å ha de samme akustiske egenskapene uavhengig av om noen sitter i dem eller ikke.

Typisk for musikkgrupper er at lydsjekken starter med rytmeseksjonen (basstrommen først), deretter til instrumentalistene, og til slutt vokalistene. Etter at individuelle lydkanaler er justert, går musikkgruppen gjerne gjennom en del av settet, slik at lydfolkene under mest mulig realistiske forhold kan gjøre finjusteringer av helheten i lydbildet i salen, og justere monitorene på scenen etter musikernes ønsker.

Enkelte grupper har med seg flerspors lydopptak av en eller flere lydsjekker. Disse opptakene brukes som lydkilde for nye lydsjekker, for å redusere eller eliminere behovet for å ha utøverne tilstede under lydsjekken. Slike «virtuelle lydsjekker» kan også brukes til å tilpasse lydanleggets innstillinger til lokalets akustikk.

Hvis det er mer enn én gruppe som skal opptre, kan lydsjekker bli mer kompliserte. Det er ikke uvanlig å kjøre lydsjekk i motsatt rekkefølge av konsertprogrammet, altså at de som skal opptre sist har lydsjekk først, og så videre.

Noen ganger spiller musikere lystige eller upretensiøse sanger under lydsjekken, og det har hendt at disse har blitt utgitt på live-album. Grupper som endrer settlisten i løpet av en turne, bruker gjerne lydsjekken som en anledning til å prøve ut og øve inn nye sanger, eller gjenoppfriske gamle sanger.

Utgitte lydsjekker rediger

Noen ganger regnes opptak fra lydsjekker som verdige til å gis ut på plate.

Autoritetsdata