Publikum refererer til en gruppe mennesker, slik som fysiske tilskuere ved en konsert, et teater, idrettsarrangement eller en TV-innspilling, men også grupper som igjennom massemedier hører på radio, ser på TV, eller leser en avis.

Tilskuere ved en Karl-May-spillene i Bad Segeberg, Tyskland

Man skiller mellom aktiv og passiv publikum, der forskjellen er at det aktive publikumet er med for eksempel å stemmer i konkurranser, eller deltar i TV- eller radioprogrammer, mens det passive publikum er kun seere/lyttere. Aktiv publikum blir stadig mer vanlig, og massemeidene bruker dette for å tjene penger ved programmer som for eksempel X Factor eller Idol, der publikum ringer inn å stemmer på deltakerne, hvor de betaler for å kunne stemme.

Etter utviklingen av personlige datamaskiner er det blitt et stadig større publikum via Internett, som leser blogger, hører/ser på podcaster, og ser på vlogging og Web-TV. Nettradio har også blitt et eget fenomen med stor publikumsmasse.