Lundeborg-vrakene er to fartøyvrak som ble oppdaget i 1973 og 1981 i farvannet nord for den danske byen Lundeborg, som ligger sørøst på Fyn i Danmark. De arkeologiske undersøkelsene av det første vraket i 1981 fulgt til oppdagelse av et andre vrak bare 100 meter sørvest for vrakstedet. Begge vrakene er klinkbygget, og de hadde formodentlig vært benyttet som lokale fraktfartøy som skulle frakte teglstein fra teglverkene i Lundeborg.

Under Karl Gustav-krigene ble Danmark invadert av svenskene, som ødela teglverkene i 1659, og da opphørte all produksjon av teglstein for godt. I renessansen var produksjonen av teglstein i stor vekst ettersom byggingen av store kongelige slotts- og kirkebygginger ble startet samtidig med adelens bygging av mindre slott og herregårder. Teglverkene ble oppført på steder hvor det var enkel adgang til «rødler», det øverste laget av leire og brensel for store teglovner. Under reparasjonen av Kalundborg slott i 1625 var det et forbruk på 24 021 takstein og 3 200 murstein. Som brensel ble ved hentet fra nærliggende skog, eller den ankom med sjøtransport. Det vanlige transportfartøyet for frakt av teglstein var de lokale skutene.

Lundeborg 1 rediger

Det første skutevraket som ble oppdaget av dykkere i 1973, var sannsynligvis forlist fordi det var for tungt lastet med en last på 12 000 vingeteglstein av med en sammenlagt vekt på 36 tonn. Denne lastenlå på bunnen, hvor vraket ble funnet, og en datering gjort på grunnlag av identifisering av gjenstander viste at fartøyet kan ha forlist mellom 1615 og 1659. Undersøkelser mellom 1979 og 1981 påviste et bunnparti med syv bordganger i styrbordsside og fem bordganger i babordsside, samt en del av kjølen og spantene.

Vraket var cirka 16 meter langt og 4-5 meter bredt med et skarpt undervannsskrog, for det mest oppført i furu og eik. En rekonstruksjon av utseendet er mulig, for det var et seilfartøy med en til to master og som kan ha hatt tre tverrbjelker midtskips hvor det åpne lasterommet rommet den tunge lasten. Det hadde et halvdekk i akterskipet, og funn av brukgjenstander og knokler i forskipet viser at kabyssen og mannskapets oppholdssted muligens lå forrest i skipet.

Det er ikke mulig å bestemme om skipet var er en skutetype med én mast eller en «krejer» eller «stangkrejer» med to master. Funn av rester fra riggingen viser at seilfartøyet hadde et råseil, og rester etter en robåt viser at det hadde båt med seg.

Lundeborg 2 rediger

Det andre vraket ble oppdaget av dykkere fra Langelands museum i 1981, ikke langt fra det første vrakstedet, og det ble også undersøkt. Lite er bevart av dette vraket, og bare en 4,35 meter lang og 1,8 meter bred side av styrbordssiden med fem spanter og syv bordganger har blitt oppdaget og undersøkt. Det viser at fartøyet som hadde forlist, bare 100 m fra det første vrakstedet, var noe større med en lengde på 15-20 meter og en bredde på 4-6 meter. Det var et klinkbygget seilfartøy helt oppført i eik.

Dateringen viser at fartøyet formodentlig stammet fra før 1659, ettersom det har en last som besto av flere munkestein, men i mindre mengder. Det var et meget drektig fartøy med et bredt og rommerlig midtskip for lasten. og antageligvis en skute.

Litteratur rediger

  • Thomsen, Birger; Historiske vrag i danske farvande 1982
  • Skaarup, Jørgen; artikkel Teglprodution og skudefart 2005
  • Mortensøn, Ole; Renæssancens fartøjer – sejlads og søfart i Danmark 1550-1650 1995 ISBN 87-88509-14-1