Lov om forsvarshemmeligheter

Lov om forsvarshemmeligheter
Lov om forsvarshemmeligheter
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetForsvarsdepartementet
Vedtatt18. august 1914
I kraft18. august 1914
Opphevet1. oktober 2015
Nettsidelovdata.no

Lov om forsvarshemmeligheter var en norsk lov som skulle beskytte Forsvarets anlegg, militære områder og beskyttelsesverdig informasjon mot uvedkommende. Den ble vedtatt og trådte i kraft 18. august 1914.[1]

Loven gav adgang til å forby uvedkommende adgang til nærmere angitte anlegg, områder eller hendelser.[2] Videre gjorde den det straffbart å kopiere eller mangfoldiggjøre kart, skisser og fotografier av festningsanlegg, havner, fjorder, innseilinger eller norsk sjøterritorium, samt alle kart som kunne antas å være av betydning for fienden i tilfelle krig.[3]

Lovens paragraf 6 gjorde det straffbart å søke å inngå et forbund om ulovlig etterretningsvirksomhet eller overtredelse av andre bestemmelser i loven. Denne bestemmelsen ble kritisert for å kriminalisere forberedelse til en forberedelseshandling, og at den gikk alt for langt i å kriminalisere dagligdagse handlinger.[4]

Lov om forsvarshemmeligheter ble opphevet og bestemmelsene videreført i sikkerhetsloven og straffeloven av 2005 da sistnevnte lov trådte i kraft 1. oktober 2015.[5]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ NOU 2003: 18
  2. ^ § 1
  3. ^ § 3
  4. ^ Straffelovkommisjonens delutredning VIII
  5. ^ Ot.prp. nr. 8 (2007–2008)

Eksterne lenkerRediger