Sikkerhetsloven

Lov om nasjonal sikkerhet (Sikkerhetsloven) er en norsk lov vedtatt av Stortinget den 1. juni 2018. Loven trådte i kraft den 1. januar 2019.[1]

Sikkerhetsloven
Lov om nasjonal sikkerhet
Coat of arms of Norway.svg
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetJustis- og beredskapsdepartementet
Vedtatt1. juni 2018
I kraft1. januar 2019
Nettsidelovdata.no

Den nye sikkerhetsloven erstattet den tidligere Sikkerhetsloven av 1998.

Formålet med lovenRediger

I stortingsproposisjonen der Forsvarsdepartementet fremla lovforslaget for Stortinget, innledet departementet forslaget med å presisere at loven skulle være et ledd i styrkingen av sikkerhetsarbeidet i Norge:

Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). Forslaget er en modernisering av lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). En ny lov om nasjonal sikkerhet er et av regjeringens prioriterte tiltak for å styrke sikkerhetsarbeidet i Norge. Departementet foreslår en dynamisk og fleksibel rammelov som skal bidra til å trygge våre overordnede nasjonale sikkerhetsinteresser.[2]

Overordnet myndighetRediger

Loven hører inn under Justis- og beredskapsdepartementets lovportefølje.[1] Loven ble opprinnelig utredet og fremlagt for Stortinget av Forsvarsdepartementet.[2][3] I Justis- og beredskapsdepartementet hører lovens virkeområde per 2021 inn under Samfunnssikkerhetsavdelingen, som har ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap, krisehåndtering og sikkerhetsstyring i justissektoren.[4]

ForarbeiderRediger

  • NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet — Beskyttelse av grunnleggende samfunnsfunksjoner i en omskiftelig tid[3]
  • Prop. 153 L (2016–2017) Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)[2]

ReferanserRediger

  1. ^ a b «Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 23. januar 2021. 
  2. ^ a b c Forsvarsdepartementet (16. juni 2017). «Prop. 153 L (2016–2017)». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 23. januar 2021. «Forsvarsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en ny lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven). Forslaget er en modernisering av lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). En ny lov om nasjonal sikkerhet er et av regjeringens prioriterte tiltak for å styrke sikkerhetsarbeidet i Norge. Departementet foreslår en dynamisk og fleksibel rammelov som skal bidra til å trygge våre overordnede nasjonale sikkerhetsinteresser.» 
  3. ^ a b Forsvarsdepartementet (12. oktober 2016). «NOU 2016: 19». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 23. januar 2021. 
  4. ^ «Samfunnssikkerhetsavdelingen». Regjeringen.no (norsk). Justis- og beredskapsdepartementet. 1. januar 2016. Besøkt 23. januar 2021. «Avdelingen har i tillegg ansvar for oppfølging av departementenes arbeid med samfunnssikkerhet i sivil sektor etter samfunnssikkerhetsinstruksen og et overordnet ansvar for forebyggende sikkerhet etter sikkerhetsloven i sivil sektor etter Kronprinsreg.res. 4. juli 2003 om Fordeling av ansvar for forebyggende sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.» 
 Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.