Lorentzen (slekt fra Sjælland)

slekt fra Sjælland

Lorentzen er en norsk slekt, opprinnelig fra Sjælland i Danmark. En gren har dobbeltnavnet Bie-Lorentzen (også skrevet Bie Lorentzen). Slekten innvandret til Norge på 1600-tallet og en lang rekke slektsmedlemmer har siden vært kjøpmenn og skipsredere i Holmestrand og Grimstad. Til slekten hører industrimannen Erling Lorentzen, som var gift med prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen, eldste datter av kong Olav V av Norge, og deres etterkommere. En rekke slektsmedlemmer har siden 1950-årene vært blant de første par titalls personene i arvefølgen til den britiske tronen.

Erling Lorentzen, grunnlegger av Aracruz Celulose og gift med prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen

Historie rediger

Hans Zachariassen (død ca. 1643) var borger og handelsmann i Skelskør. Hans sønn, tollskriver i Holmestrand Hans Hanssøn Skielschøer (1636–1700), kom til Norge, og var far til kjøpmann i Holmestrand Lorentz Hanssøn (1668–1723). To grener stammer fra Lorentz' sønner, skipsrederne Ole Lorentzen (1699–1737) og Jørgen Lorentzen (1709–1752)

Ole Lorentzen var oldefar til skipsfører og kjøpmann Hans Ludvig Lorentzen (1800–93), far til skipsfører og reder i Holmestrand og Brasil Hans Ludvig Lorentzen (1840–1905). Hans Ludvigs sønn, skipsreder Øivind Lorentzen (1881–1980), var far til skipsreder Erik Finn Lorentzen (1921–2010) og til direktør Erling Lorentzen (f. 1923), som var gift med prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen (1930–2012), eldste datter av kong Olav V av Norge. Erling Lorentzen grunnla Aracruz Celulose, en av verdens største celluloseprodusenter. Han er far til Haakon Lorentzen, Ingeborg Lorentzen og Ragnhild Lorentzen (1968).

Flere medlemmer av slekten har siden 1950-årene vært i arvefølgen til den britiske tronen, opprinnelig blant de første par titalls personene. Ved sin død var prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen nr. 75 i arvefølgen, fulgt av sine barn. Plasseringen i arvefølgen har gradvis sunket etterhvert som antallet etterkommere har økt.

En gren av slekten har dobbeltnavnet Bie-Lorentzen, skrevet med eller uten bindestrek. Denne grenen stammer fra skipsreder i Grimstad Gustavus Lorentzen (1766–1829), som tidligere hadde seilt som kaptein på nederlandske handelsfartøy i Ostindiafarten. Hans morfar var godseier og trelasthandler Gustavus Blom. Gustavus Lorentzen var gift med Ingeborg Marie Bie (1787–1832), datter av borger og skipsreder Hans Andersen Bie (1742–1819) og Marie Leganger Juell. Navnet Bie kommer fra gården Øvre Bie i Fjære i nåværende Grimstad kommune. Noen av etterkommerne tok Bie Lorentzen som dobbelt slektsnavn på slutten av 1800-tallet, etter at Bie først hadde vært brukt som mellomnavn. Blant medlemmene av denne slektsgrenen var kuldeprofessor Gustav Fredrik Lorentzen (1915–1995) og hans sønn, musikeren Gustav Lorentzen (1947–2010). Også ingeniør, industrileder og grosserer Hans Bie Lorentzen hører til denne slektsgrenen. Motstandskvinnen og kvinnesakskvinnen Henriette Bie Lorentzen var svigerdatter til sistnevnte.

Slektstre Lorentzen fra Sjælland

Hans Zachariassen (død ca. 1643) var borger og handelsmann i Skelskør. Hans sønn, tollskriver i Holmestrand Hans Hanssøn Skielschøer (1636–1700), kom til Norge, og var far til kjøpmann i Holmestrand, Lorentz Hanssøn (1668–1723) gift med Anne Olsdatter (1669–1761). Slektsgrenene fra deres sønner Ole og Jørgen er vist under:

 • Ole Lorentzen (1699–1737), skipsreder gift med Karen Pedersdatter Helle (1706–1737)
 • Jørgen Lorentzen (1709–1752), skipsreder, gift med Anne Elisabeth Pedersen Styr (1714–1744) [1]
  • Lorentz Hansen (1668–1723), gift med Anne Olsdatter (1669–1761)
   • Friederich Schierven Lorentzen (1739–1825), skipsreder og losoldermann i Holmestrand, gift med Anne Helene Elisabeth Blom, datter av godseier og trelasthandler Gustavus Blom
    • Gustavus Lorentzen (1766–1829), skipsreder i Grimstad, gift med Ingeborg Bie (1787–1832), datter av skipsreder Hans Andersen Bie (1742–1819)
     • Hans Bie Lorentzen (1808–1870), skipsfører i Grimstad, gift med Barbra Marie Sontum, datter av kjøpmann i Bergen Christian Fred. Sontum
      • Gustav Fredrik Lorentzen (1840–1888), gift med Anna Dorothea Bie (1851–1906)
      • Jacob Crawford Lorentzen (1849–1922), bakermester i Grimstad, gift med Therese Olava Lofstad

Galleri rediger

Litteratur rediger