Lokomotivstasjon

stalling og vedlikehold av lokomotiver

Lokomotivstasjon er et sted der man staller og vedlikeholder lokomotiver for den daglige jernbanedriften.

I damplokomotivenes dager bestod en fullstendig lokomotivstasjon av 1) lokomotivstall til å huse lokomotivet mellom arbeidsøktene, 2) svingskive til å snu kjøreretningen, 3) vanntårn eller vannstender der lokomotivet kunne få påfylling av vann, 4) forsynlig av ved og kull (eller annet drivstoff som ble brukt) og innretning til å få dette ombord i lokomotivet, 5) slaggrav mellom skinnene der man kunne slippe ut avfallstoffene fra lokomotivets fyrkasse, 6) tilgang på annet forbruksutstyr slik som sand, smøreoljer og bremseklosser. På større lokomotivstasjoner kunne man også foreta enkle reparasjoner.

Diesellokomotivene trenger atskillig mindre for å vedlikeholdes mellom driftsøktene. En stall er nyttig for å verne maskinen for vær og vind, men ikke så påkrevet som for damplokomotivenes del der renholdet er atskillig mer krevende. I tillegg trenger diesellokene tilgang til brennstoff, sand, vann, bremseklosser og smøreolje.

For de elektriske lokomotivene er kravene enda mindre, siden heller ikke brennstoff trengs å etterfylles.

Normalt er en lokomotivstasjon en del av en vanlig jernbanestasjon, og da typisk en større en.