Lojalisme er på Irland betegnelsen på militante unionister, det vil si de som ønsker at Nord-Irland fortsatt skal være en del av Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland fremfor å bli innlemmet i republikken Irland. Ikke alle unionister er lojalister, ellersom sistnevnte begrep innbefatter aksept av militant ekstremisme, vold og terrorisme. Begrepet er særlig knyttet til illegale paramilitære grupper.

I forhold til det politiske spekteret har lojalistene tilhørige fra både venstre- og høyresiden. Nynazistiske grupper og partier som British National Front har rekruttert aktivt i det lojalistiske miljøet, men deres politiske ståsted er langt fra enerådende, selv om det får mye av oppmerksomheten.

I republikken Irland finnes det fortsatt et lite lojalistisk miljø, blant annet en avdeling av Orangeordenen som har en årlig parade i Rossnowlagh i Donegal, et av de områdene i republikken som har størst andel protestanter.

Lojalistiske partier

rediger

Enkelte andre partier, som Ulster Unionist Party og Democratic Unionist Party, har tidligere omtalt seg som lojalistiske, men sluttet å bruke dette begrepet for å distansere seg fra den militante delen av unionisme.

Lojalistiske brorskap

rediger

Lojalistiske paramilitære grupper

rediger
Autoritetsdata