Ulster Democratic Party

Ulster Democratic Party (UDP) var et lojalistisk politisk parti i Nord-Irland. Det ble opprettet i 1989 som etterfølger av Ulster Loyalist Democratic Party. Partiet fikk de første årene noen seter i lokalråd. Det var knyttet til den paramilitære organisasjonen Ulster Defence Association (UDA).

UDP var involvert i å forhandle frem lojalistenes våpenhvile i 1994. De stilte til valg til Nord-Irlands forum i 1996, og fikk to seter i forumet hvor samtalene som ledet til Belfastavtalen i 1998 foregikk. I januar 1998 trakk partiet seg frivillig fra samtalene, fordi de var i ferd med å bli kastet ut på grunn av flere mord begått av Ulster Freedom Fighters, en dekkgruppe for UDA.

Offisielt støttet UDP devolution, det vil si innføring av begrenset selvstyre, i Nord-Irland. Men partiet var her på kollisjonskurs med UDA og store deler av medlemsmassen. I 1998 klarte de derfor ikke å vinne noen seter i Den nordirske forsamling.

Konflikten med UDA og innad i partiet fortsatte inntil november 2001, da partiet oppløste seg selv. Dets rolle har i stor grad blitt tatt over av Ulster Political Research Group.