Orange Volunteers

Orange Volunteers (OV) er en organisasjon som oppsto gjennom et utbrudd fra andre lojalistiske paramilitære grupper i Nord-Irland.

OV oppsto i 1998 i forbindelse med krisen i Dumcree, der Royal Ulster Constabulary og det militære nektet medlemmer og sympatisører av Oransjeordenen i Portadown å marsjere gjennom et katolsk boligområde. Organisasjonen består stort sett av tidligere medlemmer av Ulster Volunteer Force som ikke støtter fredsprosessen i Nord-Irland. De er kjent for å utføre angrep på katolske kirker og bedrifter i Nord-Irland for å forhindre politiske avtaler med irske nasjonalister. Et av deres første samordnede angrep var på 11 katolske kirker, begrunnet av den daværende lederen Clifford Peeples med at de var bastioner for antikrist. Peeples forlot senere organisasjonen og er i dag pastor i Elip Pentecostal Church. På toppen av sin styrke hadde de rundt 20 medlemmer, hvorav noen hadde erfaring med bombeproduksjon. OV antas å ha stått bak en rekke bombeangrep, og ville ifølge egne utsagn konsentrere aktiviteten sin på å ta livet av frigitte fanger fra PIRA.

OV erklærte våpenhvile i 2000, men avblåste denne året etter. Organisasjonen regnes imidlertid ikke som spesielt aktiv, og står blant annet ikke lenger på USAs liste over internasjonale terroristorganisasjoner.

Orange Volunteers var også navnet på en paramilitær organisasjon som eksisterte på 1970-tallet.