Loddefjorddalen er et bolig-og næringsområde i Loddefjord i Laksevåg bydel i Bergen, som for det meste består av blokkbebyggelse og kjøpesenteret Vestkanten, som fungerer som sentrum og trafikknutepunkt for den del av Laksevåg bydel som kalles for Bergen Vest. Her møtes Haakonsvernveien, Loddefjordveien og Lyderhornsveien. Området ligger ved nordenden av Bjørndalspollen og sørenden av Byfjellet Lyderhorn, omgitt av Bjørndal i øst, Kjøkkelvik i nord, og Vadmyra i sør og vest. I området ligger også Loddefjord kirke og gravplass.

Loddefjorddalen utgjør en grunnkrets i Bergen kommune, som hadde 1 135 innbyggere 1. januar 2012 og et areal på 0,75 km².

Strøk og boligområder i Bergen kommune
Autoritetsdata