Liste over ordførere i Vang (Hedmark)

Liste over ordførere i Vang kommune i Hedmark begynner i 1837, etter at Vang formannskapsdistrikt (kommune) ble opprettet ved at formannskapslovene ble innført i det året. Vang har avgitt områder til Hamar flere ganger. Først da bykommunen ble opprettet i 1849, og senere i 1876, 1946, 1947 og 1965. I 1890 ble Furnes utskilt som egen kommune.

Vang ble slått sammen med Hamar i 1992.

Ordførere rediger

År Ordfører Parti Yrke Kommentar
1837–1839 Stenersen Løytnant
1840–1842 Ole Nashaug
1843–1844 Ole Sæhlie
1845–1847 Henrik Christian Borchgrevink
1848 C. Rabstad
1849–1850 Carl Krog
1851–1856 Ole Sæhlie
1857–1861 Even Vinsnes
1862 Harald Heyerdahl
1863–1870   Andreas Sæhlie Brukseier
1871–1874 Haagen Helstad
1875–1880   Ole Rømer Aagard Sandberg Høyre Gårdbruker
1881–1888   Nils Dørum Venstre
1889–1894   Syver Aalstad Høyre
1895–1896   Martinus Imerslund
1897–1898   Ole Imerslund
1899–1900   Syver Aalstad Døde mens han var ordfører.
1900–1903   Ole Imerslund
1904–1913   Andreas Karset Venstre
1914–1916   Kristoffer Skraastad Høyre
1917–1918 Ole Holmen Arbeiderpartiet Valgt til ordfører ved loddtrekning.[1]
1918–1922   Kristoffer Skraastad Høyre Tok over som ordfører da Holmen flyttet ut av kommunen.
1923–1928 Ole Sjetne Lærer
1929–1931 Arne Juland Arbeiderpartiet Lærer
1931–1965 Rudolf Hedemann Arbeiderpartiet Stasjonsmester
1943–1945 Aksel Røhr Oppnevnt
1965–1969 Arve Nysted Arbeiderpartiet
1969–1984 Kåre Storsveen Arbeiderpartiet
1984–1987 Ole Andreas Brodal Arbeiderpartiet
1988–1991 Odd Aspeli Arbeiderpartiet Typograf Aspeli fortsatte som ordfører i Hamar etter sammenslåingen.

Referanser rediger

  1. ^ Vestfold Arbeiderblad 1916.12.16. Norge;Vestfold og Telemark;;Tønsberg;;;;. 16. desember 1916.