Liste over ordførere i Nittedal

Wikimedia-listeartikkel

Liste over Nittedals ordførere

Navn Yrke Parti Periode
Hans Holmbo Sogneprest 1838–1841
Christian Semb Konsul 1842–1844
Henrik Anker Irgens Prokurator 1846
Mathias Sigwardt Sogneprest 1847–1848
C.F. Sandberg Forvalter 1849
Mathias Sigwardt Sogneprest 1850–1851
Christian Anker Student 1852–1856
Lars Moe Gårdbruker 1857
Johan Lauritz Sundt Fabrikeier 1858–1865
Lars Moe Gårdbruker 1866–1873
Olaus Strøm Gårdbruker 1868–1869
Andreas Olsen Holm Gårdbruker 1874–1881
Jacob G. Ramstad Gårdbruker 1882–1883
Hans T. Skøien Gårdbruker 1884–1901
Andreas Østby Gårdbruker Venstre 1902–1913
Hans Prydz Distriktslege Høyre 1914–1922
Bernhard Løken Gårdbruker Bondepartiet 1923–1926
Johan A. Jappèè Snekker Arbeiderpartiet 1926–1928
Hans Prydz Distriktslege Høyre 1929–1934
Edvard Olsen Murer Arbeiderpartiet 1935
Henrik Waal Murer Arbeiderpartiet 1935–1940
Alfred Nilsen Feiermester Arbeiderpartiet 1940
Harald Dahl Bonde Nasjonal Samling 1941-1945
Morten Laskerud Småbruker Arbeiderpartiet 1945
John Stakvik Fiskehandler Arbeiderpartiet 1946–1955
Brede Bredesen Maskinpasser Arbeiderpartiet 1956–1963
Arne T. Westby Avdelingssjef Arbeiderpartiet 1964–1971
Ole Ødegård Overkonduktør Arbeiderpartiet 1972–1975
Torstein Slungård Sekretariatsleder Venstre 1976–1977
Arvid Ruus Førstesekretær Arbeiderpartiet 1978–1979
Reidar Skotgård Innkjøpssjef Høyre 1980–1983
Vigdis M. Gjelsvik Husmor Høyre 1984–1991
Tor Rønning Daglig leder Arbeiderpartiet 1992–1995
Trygg Willy Buer Avdelingssjef Høyre 1995–1999
Tom Christophersen Lektor og bonde Senterpartiet 1999–2007
Mette Tønder Jurist Høyre 2007–2011
Hilde Thorkildsen Personalleder Arbeiderpartiet 2011–

Kilder Rediger