Liste over ordførere i Lindesnes

Wikimedia-listeartikkel

Dette er en liste over ordførere i Lindesnes siden 1. januar 1964, da kommunene Spangereid, Vigmostad og Sør-Audnedal ble slått sammen til nåværende Lindesnes kommune.

Periode Navn Parti
1964–1967 Gunnar Gulli Venstre
1968–1971 Daniel Leland Senterpartiet
1972–1975 Knut Lunden Kristelig Folkeparti
1976–1979 Terje Gabrielsen Høyre
1980–1981 Kenneth Skofteland Kristelig Folkeparti
1982–1983 Peder Skofteland Høyre
1984–1987 Kenneth Skofteland Kristelig Folkeparti
1988–1993 Ansgar Gabrielsen Høyre
1993–1999 Oddleiv Skagestad Høyre
1999–2011 Ivar Lindal Kristelig Folkeparti
2011– Janne Fardal Kristoffersen Høyre