Liste over ordførere i Kongsberg

Wikimedia-listeartikkel

Liste over ordførere i Kongsberg viser navn, parti og funksjonsperiode for ordførere i Kongsberg kommune fra innføringen av formannskapslovene i 1837.

Denne listen er foreløpig ufullstendig. Om du vet mer, kan du hjelpe Wikipedia ved å utvide den. Husk referanser.


Startår Sluttår Ordfører Parti
1837 1838 Prokurator Christopher Gothart Torp
1839 1839 Prost Andreas Borch
1840 1840 Kjøpmann Edvard Storm Jørgensen
1841 1841 Prokurator Ole Mjøen
1842 1842 Kaptein Fredrik Meyn
1843 1844 Ole Mjøen
1845 1846 Andreas Borch
1847 1847 Direktør Peder Christian Holst
1848 1848 Overførster Henrik Vilhelm Tillisch
1849 1850 Peder Christian Holst
1. januar 1851 14. mars 1851 Bergmester Sjur Åsmundssen Sexe
14. mars 1851 31. desember 1851 Kaptein Jens Landmark
1852 1852 Carl Friedrich Bøbert
1853 1853 Jens Landmark
1854 1854 Carl Friedrich Bøbert
1855 1855 Lensmann Severin Smith
1856 1856 Jens Landmark
1857 1857 Rektor Johan Henrik Graff
1858 1858 Severin Smith
1859 1859 Sølvverksdirektør Amund Lammers
1860 1860 Johan Henrik Graff
1861 1861 Amund Lammers
1862 1862 Adjunkt Wilhelm Jens Gram Saxild
1863 1863 Johan Henrik Graff
1864 1864 Jens Landmark
1865 1865 Johan Henrik Graff
1866 1866 Bergmester, direktør Carl Ferdinand Andresen
1867 1868 Johan Henrik Graff
1869 1872 Overrettssakfører Anders Fredrik Klem
1873 1874 Sorenskriver Hjalmar Balduin Gjertz
1875 1876 Overførster Jacob Otto Lange V
1877 1878 Hjalmar Balduin Gjertz
1879 1879 Kaptein, direktør Ole Herman Krag
1880 1880 Politimester Johannes Eberhart Colbjørnsen Nielsen
1881 1881 Anders Fredrik Klem
1882 1882 Johannes Eberhart Colbjørnsen Nielsen
1883 1883 Sølvverksdirektør Poul Hansen Birch Holmsen
1884 1884 Fogd Carl Ludvig Linthoe
1885 1886 Overrettssakfører Christian Fredrik Havig V
1887 1887 Artilleriløytnant Max Lund
1888 1888 Bergkandidat Thomas Georg Münster V
1889 1889 Overrettssakfører Jens Andreas Werenskiold
1890 1890 Overrettssakfører Lars Elling Skarsteen
1891 1891 Myntmester Lauritz Weidemann Meinich
1892 1896 Myntmester Thomas Georg Münster V
1897 1898 Stiger Adolf Theodor Hansen Strengehagen V
1898 1898 Pukkverksoppseer, stiger Tollef Larsen Harto (fung.)
1899 1899 Overrettssakfører Ludvig Larsen
1900 1904 Thomas Georg Münster V
1904 1904 Pukkverksoppseer, stiger Karl Kjennerud (fung.)
1905 1907 Ludvig Larsen
1908 1908 Bergmester Per Mortenson
1909 1909 Sogneprest Olaf Christopher Randers
1910 1910 Kjøpmann Jacob H. Hansen
1911 12. juli 1913 Postmester Andreas Jørgensen
12. juli 1913 31. desember 1913 Sølvverksarbeider Johan Olaussen Jarnæs
1914 1915 Ludvig Larsen
1916 1916 Lærer Oluf Auerdahl
1917 1922 Johan Olaussen Jarnæs
1923 1924 Sølvverksdirektør Per Mortenson
1925 1925 Konditor Carl V. Wallén Ap
1925 1939 Sigvart Asmundsen Ap
1939 1945 Anton Lande
mai 1945 juli 1945 Overmontør Olaf Sørensen
juli 1945 desember 1945 Våpenarbeider Andreas Nygaard Ap
1946 1955 Jernbaneekspeditør, personalsjef Adolf Martinius Thorsen
1956 1959 Våpenarbeider Sverre Arvesen Ap
1963 1969 Våpenarbeider Gunnar Hvashovd Ap
1970 1975 Selvst. næringsdrivende Aage Håkonsen Ap
1976 1981 Snekker, organisasjonssekretær Omar Evju Ap
1982 1983 Bonde, kjøpmann Odd Kallerud H
1984 1987 Keramiker Eldbjørg Løwer V
1988 1991 Omar Evju Ap
1992 1993 Avdelingsingeniør Øystein Senum V
1994 1995 Kontormedarbeider Inger Sofie Johansen Ap
1996 2003 Major Morten Eriksrød H
2004 2015 Organisasjonsarbeider Vidar Lande Ap
2015 - Adjunkt Kari Anne Sand Sp

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger