Liste over ordførere i Borre

Wikimedia-listeartikkel

Liste over ordførere i Borre viser navn, parti og funksjonsperiode for ordførere i Borre kommune fra innføringen av formannskapslovene i 1837 til sammenslåingen med Horten kommune 1. januar 1988, samt mellomperioden da den sammenslåtte kommunen het Borre (endret navn til Horten i 2002). Den siste ordføreren for Borre figurerer både her og på listen for Horten.

Denne listen er foreløpig ufullstendig. Om du vet mer, kan du hjelpe Wikipedia ved å utvide den. Husk referanser.


Startår Sluttår Ordfører Parti Viseordfører
1838 1845 Rittmester Paul Gerhard Bergh - Proprietær Ole Christoffersen Fjukstad
1846 1847 Kirkesanger Søren Nilsen - Proprietær Ole Christoffersen Fjukstad
1847 1851 Sogneprest Hans Emahus Tønder Sandborg - Kirkesanger Søren Nilsen
1852 1857 Proprietær, fhv. sogneprest Frederik Honoratus Bonnevie - Kommandør Cort Holtermann Valeur
1858 1859 Proprietær, fhv. sogneprest Frederik Honoratus Bonnevie - Kapteinløytnant Henrik Steffens Hagerup
1859 1863 Kirkesanger Søren Nilsen - Gårdbruker Johannes Pedersen Knutsrød, Gårdbruker Hans Tufte, Proprietær Paul Lorch
1863 1867 Proprietær Paul Lorch - Kommandør Cort Holtermann Valeur
1868 1869 Kirkesanger Søren Nilsen - Proprietær Paul Lorch
1870 1871 Proprietær Paul Lorch - Kirkesanger Søren Nilsen
1872 1875 Kirkesanger Søren Nilsen - Proprietær Paul Lorch, Gårdbruker Peder Johnsen Aas
1876 1883 Gårdbruker Lars Hansen Vik - Gårdbruker Peder Jørgensen Bruserød
1884 1884 Lærer Nils Andersen - Gårdbruker Peder Jørgensen Bruserød, Gårdbruker Peder Johnsen Aas
1885 1885 Proprietær Carl August Henriksen - Gårdbruker Peder Johnsen Aas
1886 1889 Skipper og gårdbruker Anders Mathiassen Wold H Skipskaptein og gårdbruker Carl Tobiassen Tveiten
1890 1895 Proprietær Einar Konow V Gårdbruker Ole Pedersen Askjem, Skipper og gårdbruker Anders Mathiassen Wold
1896 1905 Skipper og gårdbruker Anders Mathiassen Wold H Gårdbruker Hans Andersen Vold, Gårdbruker H. E. Hansen, Bankdirektør Bernhart Haugestad
1905 1907 Gårdbruker Hans Larsen Dahl - Herredskasserer og gårdbruker Lars Tobiassen Eik
1908 1910 Skipsreder Christoffer Hannevig d.e. H Bankdirektør Bernhart Haugestad
1910 1910 Bankdirektør Bernhart Haugestad H Gårdbruker Nils Hansen Sande
1911 1919 Gårdbruker Nils Hansen Sande H Kjøpmann Hans Andersen Vold
1920 1922 Bankdirektør Bernhart Haugestad H Gårdbruker Hans Eketuft
1923 1928 Gårdbruker Nils Hansen Sande H Gårdbruker Olaf Tufte
1929 1945 Kommandørkaptein Vagn Knudsen H/NS Gårdbruker Hans Freberg, Gårdbruker Olaf Bugge, Godseier Sam Eyde, Gårdbruker Nils Hansen Sande

Både ordfører Knudsen og viseordfører Freberg var i perioder avgårde. Viseordfører i perioden 1940-1945

ble innstilt av innenriksdepartementet til å være skipsreder H. Hannevig.

9. mai 1945 15. august 1945 Underformann Anker Knutsen AP Godseier Sam Eyde
15. august 1945 31. desember 1945 Gårdbruker Karl Jacobsen Bergan H Godseier Sam Eyde
1946 1947 Underformann Anker Knutsen AP Brukseier Hans Hansen
1948 1951 HV-kaptein Ulf Smith Andersen H Gårdbruker Alf Hansen
1952 1955 Mekaniker Erling Lensberg AP Lærer Arnfred Grostøl
1956 1959 Byggmester Nordahl Raaen H Lærer Arnfred Grostøl
1959 1965 Lærer Arnfred Grostøl AP Byggmester Nordahl Raaen
1965 1966 Byggmester Nordahl Raaen H -
1967 1968 Økonomimedarbeider Rolf Helland H -
1968 1972 Lærer Arnfred Grostøl AP -
1972 1980 Politibetjent Bjarne Lilaas H -
1980 1987 Daglig leder Reidar Hanssen Sande H -
1988 1999 Selvstendig Næringsdrivende Jon Edvard Brække H -

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  • Eyvind Lillevold: Borre bygdebok, Borre, 1954
  • Rolf Baggethun: Gjennom skiftende tider : glimt fra Borre og Horten i gamle dager, Horten, 1973
  • Kaare Frøland: Vestfold Fylkeskommune gjennom 150 år, 1992
  • Arbeiderpartiet: Beretning 1959-1960, 1961
  • Nasjonalbiblioteket: Gjengangeren (avis)