Liste over konger av Preussen

Wikimedia-listeartikkel
Artikkelen inngår i serien om

Preussens politikk


 

Kongeriket Preussen

Preussens konger

Preussens statsministre

Preussens generalstab

Preussens krigsministre

Preussens utenriksministre

Det følgende er en liste over konger av Preussen av huset Hohenzollern 1701-1918:

Utdypende artikkel: kongeriket Preussen

Fram til 1772 ble kongene offisielt titulert som konge i Preussen («König in Preußen»), senere som konge av Preussen («König von Preußen»).

Konger i og av Preussen fra huset Hohenzollern
Bilde Navn Start Slutt Kommentarer
Fredrik I 18. januar 1701 25. februar 1713 Skilte Preussen fra Polen og fikk uavhengig status som «konge i Preussen» i 1701.
Fredrik Vilhelm I 25. februar 1713 31. mai 1740 Sønn av Fredrik I. Kjent som «soldatkongen» («Der Soldatenkönig»). Reformerte hæren og bebrenset de statlige utgiftene som ikke var relatert til de militære styrkene.
Fredrik II 31. mai 1740 17- august 1786 Som en følge av hans annektering av Det kongelige Preussen i 1772 som følge av Den første delingen av Polen, endret Fredrik «den store» sin tittel til «konge av Preussen».
Fredrik Vilhelm II 17. august 1786 16. november 1797 Nevø av Fredrik II. Utvidet Preussens territorier ved de to følgende delingene av Polen.
Fredrik Vilhelm III 16. november 1797 7. juni 1840 Sønn av Fredrik Vilhelm II. Ved oppløsningen av Det tysk-romerske riket i 1806, mistet han tittelen som kurfyrste av Brandenburg, men lyktes i å inkorporere sine områder med Brandenburg til kongeriket Preussen. Til tross for tapene i Napoleonskrigene ble Preussens territorier sterkt utvidet ved Wienerkongressen og gjorde Preussen til den dominerende makten i det nordlige Tyskland.
Fredrik Vilhelm IV 7. juni 1840 2. januar 1861 Sønn av Fredrik Vilhelm III. Under revolusjonen i Tyskland i 1848 fikk han tilbud om å bli tysk keiser, men avslo.
Vilhelm I 2. januar 1861 9. mars 1888 Bror av forgjengeren. Preussen sikret seg nye territorier som følge av Andre slesvigske krig i 1864 og Den østerriksk-prøyssiske krig i 1866, og ble den dominerende makt i Det nordtyske forbund. Etter seieren i Den fransk-prøyssiske krig ble Vilhelm utnevnt til tysk keiser i 1871, men beholdt posisjonen som konge av Preussen.
Fredrik III 9. mars 1888 15. juni 1888 Sønn av sin forgjenger, også som tysk keiser. Han døde imidlertid etter bare 99 dager på tronen som følge av strupekreft. 1888 er derfor også kjent som «trekeiseråret» («Dreikaiserjahr»).
Vilhelm II 15. juni 1888 9. november 1918 Sønn av sin forgjenger. Det tyske nederlaget i første verdenskrig i 1918 førte til at han måtte abdisere som både keiser og konge og huset Hohenzollern misten makten.
Autoritetsdata