Liste over konger av Essex

Kongene av Essex styrte det angelsaksiske kongedømmet Essex fra omkring 500 til 825, da riket ble innlemmet i Wessex.

Listen over konger er ufullstendig, og årstallene er omtrentlige i de fleste tilfeller.

År Konge Merknader
527587 Aescwine
587–før 604 Sledda
før 604616/617 Saebert
616/617617 Sexred Samkonge med Saeward, falt i slag mot vest-sakserne.
616/617617 Saeward av Essex Samkonge med Sexred, falt i slag mot vest-sakserne.
617–før 653 Sigeberht I den lille
før 653664 Sigeberht II den gode Helgen, festdag 29. august
660664 Swithelm
664683 Sighere Samkonge med Sebbi.
664694 Sebbi Samkonge med Sighere.
694709 Sigeheard Samkonge med sønnen Swafred.
695–før 709 Swafred Samkonge med faren Sigeheard.
709 Offa Abdiserte.
709746 Swaefbert Antagelig samkonge med Swaefbert.
715738 Swaefbert Antagelig samkonge med Saelred.
746758 Swithred
758798 Sigerik Abdiserte
798812 Sigered Fratatt tronen av Mercias konge.
812825 Sigered Styrte som hertug under Mercias konge.