Liste er en ordnet eller uordnet og ubegrenset lang samling av elementer som har minst én felles egenskap som binder dem logisk sammen. I dagligtale omtaler man lister normalt bare som lister med én dimensjon. Lister kan ha uendelig mange dimensjoner. En tabell er eksempelvis et spesialtilfelle av en todimensjonal liste hvor alle lister i andre dimensjon har likt antall elementer og er ordnet i samme rekkefølge.

Lister brukes i mange sammenhenger. Lister kan være alt fra punktlister skrevet på papir (som f.eks en handleliste), og til de mer komplekse listene man finner i informatikk bygget opp i abstrakte datastrukturer som formaliserer konseptet av en ordnet samling av entiteter. I statistikk er lister av forskjellig slag selve basis for de videre beregninger.

Lister er mye brukt i informatikk i koding av HTML, og er også gjennomgående brukt på Wikipedias artikler og oversiktssider. Artikler som er lister kategoriseres i Wikipedia under Kategori:Lister.

I HTML-sammenheng snakker man om ordnede og uordnede lister. I tillegg har man definisjonslister.

En uordnet liste (punktliste)

  • Et tilfeldig punkt på listen
  • Enda et tilfeldig punkt på listen.

En ordnet (sortert) liste

  1. Listepunkt nummer 1
  2. Listepunkt nummer 2

En definisjonsliste

En term
En definisjon av denne termen
En annen term
En definisjon av denne termen

AnnetRediger

Lemmalister er en type lister.