Lindåsprosjektet

Lindåsprosjektet var et tverrfaglig forskningsprosjekt midt på 1970-tallet ved Botanisk institutt ved Universitetet i Bergen. Prosjektleder var Peter Emil Kaland. Prosjektet hadde som hovedformål å undersøke lyngheilandskapet i Nordhordland, først og fremst i kommunene Lindås og Austrheim. Hovedproblemstillingen dreide seg om at lyngheiene var menneskeskapte, og ikke skapt av klimatiske forhold.[1] [2] Prosjektets botaniske innslag, temaet vegetasjonshistorie, var basert på pollenanalyse. Lindåsprosjektet var finansiert av Norges almenvitenskapelige forskningsråd.

UNESCO ga i 2019 Nordhordland status som Norges første biosfæreområde, og nå starter Universitetet i Bergen igjen et tverrfagleg forskingsprosjekt: "Kva har skjedd med landskapet og folket i løpet av dei siste 50 åra? Kva med framtida?"[3]

ReferanserRediger

  1. ^ https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015110908067 Peter Emil Kaland m.fl.: Lyngheilandskapet som økosystem. Lindåsprosjektet NAVF. Bergen 1973.
  2. ^ Inger Elisabeth Måren og John-Arvid Grytnes: «Kaland slått til ridder» Arkivert 8. mai 2012 hos Wayback Machine., På høyden, Nettavis for Universitetet i Bergen, 23. april 2012.
  3. ^ http://www.nordhordlandbiosphere.no