Lillesand by- og sjøfartsmuseum

kulturhistorisk museum

Lillesand by- og sjøfartsmuseum er et kulturhistorisk museum i Lillesand i Aust-Agder fylke.

Carl Knudsen-gården
Tollboden

Museet er en gammel kjøpmannsgård fra 1827. I bakgården er de intakte bakgårdsbygningene som opprinnelig var lagerbygninger til kjøpmannsbutikken. Nå huser de seilmakerverksted, blokkmakerverksted, matrosbolig, smie, fjøs og stall og grovkjøkken, foruten to vognskjul. I hovedhuset vises et borgerhjem fra «klunketiden» på slutten av 1800-tallet. Museet har vekslende utstillinger i annekset, bakenfor Museumsbutikken.

Den gamle bygården – gården i byen – blir ofte kalt Carl Knudsen-gården etter den siste eiers far. Siste eier var Thyra Mercedes Knudsen som døde barnløs i 1963. Hun lot Lillesand kommune få forkjøpsrett til bygningene mot at eiendommen ble gjort om til museum.

Til museet hører også Tollboden nede på havnen. Denne ble oppført rundt 1730. Her er det et tollmuseum, og i en egen del av bygningen er det atelier og kunstutstillinger. I vinterhalvåret disponeres atelieret av den lokale kunstneren Erlend Larsen.

Museet var en tid konsolidert med AAks, Aust-Agder kulturhistoriske senter, men er fra 2012 tilbake på kommunale hender; Lillesand kommune.

Anne Sophie Høegh-Omdal har vært ansatt som museumsbestyrer siden 1. mai 2010.

Eksterne lenker rediger