Likskue, sjeldnere også kalt liksyn, er en undersøkelse som en lege gjennomfører ved ytre eksiminasjon og enkle undersøkelser av en avdød for å avklare dødsårsak og kunne skrive ut en dødsattest. Et enklere likskue kan dermed gjennomføres av en lege uten spesialkompetanse i rettsmedisin eller patologi.

I juridisk forstand gjennomføres et likskue der det er grunn til å anta at noe staffbart kan være årsak til dødsfallet, jf. straffeprosessloven av 22. mai 1981 § 228. I påtaleinstruksen § 13-4 heter det at sakkyndig likundersøkelse, obduksjon, bør gjennomføres, fortrinnsvis ved et rettsmedisinsk institutt, når likskue ikke ansees tilstrekkelig. I enkelte tilfeller gjennomføres også slik undersøkelse ved patologisk avdeling ved et større sykehus.

I Storbritannia og USA har likskuet tradisjonelt blitt ledet av en coroner.[1][2]

ReferanserRediger

  1. ^ Rognum, Torleiv Ole (14. juni 2019). «likskue». Store medisinske leksikon (norsk). Besøkt 5. juli 2019. 
  2. ^ «likskue - Det Norske Akademis ordbok». www.naob.no (norsk). Besøkt 5. juli 2019.