En dødsattest, eller en dødsmelding, er en attestasjon, eller en erklæring, på at et menneske er avgått ved døden.[1] Den skrives ut av en lege eller en patolog etter at døden har inntrådt og inneholder opplysninger om den dødes navn, fødselsnummer, registrert bosted, dødskommune og -sted samt opplysninger om umiddelbar, underliggende og medvirkende dødsårsak.[2]

Det er anledning til spesielt å underskrive på at det ikke er grunn til å anta at døden er voldt ved straffbar handling, som er nødvendig å erklære ved kremasjon eller om liket skal føres ut av riket.

En kopi av dødsattesten kan benyttes som "Melding om unaturlig dødsfall" til lokale politi. Slik melding gis vanligvis per telefon fra legen til politiet ved de fleste uventede dødsfall.

Attesten sendes lokal lensmann for utstedelse av skifteattest/uskifteattest, registrering i folkeregister, melding til sognepresten og videresending til den offentlige lege (kommunelege 1, kommuneoverlege eller stadsfysikus) for føring i kommunens dødsprotokoll og til dødsårsakregisteret. Dødsattesten sendes fra den offentlige lege til Statistisk sentralbyrå. Melding om dødsfall sendes også til NAV trygd, Statens kartverk, Statens lånekasse for utdanning, Pensjonskasser/forsikringsselskaper og til firmaer som driver med telefonsalg og annen annonsering slik at den døde kan fjernes fra deres registre.

Referanser rediger

  1. ^ Dødsattest i Store medisinske leksikon. Besøkt 15. november 2017.
  2. ^ Folkehelseinstituttet. Slik skal dødsmeldingen fylles ut Arkivert 15. november 2017 hos Wayback Machine.. Besøkt 15. november 2017.