Liber Usualis eventuelt Liber usualis (bruksboken) er en bok med de mest alminnelige gregorianske sanger fra den romersk-katolske tradisjon, sammensatt av munkene i Solesmes-klosteret i Frankrike.

Incipit til standardoppsetningen av den gregorianske sang Asperges, tatt fra Liber Usualis

Boken på 1900 sider inneholder flest utgaver av de alminnelige sangene som benyttes i den katolske messen: (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei), såvel som de alminnelige sangene som brukes som tidebønner (daglige bønner benyttet i den romersk-katolske kirke) og for alle allminneligvis feirede helligdager i kirkeåret, blant disse, mer en 200 sider alene til bruk i påskeuken. Den allminnelige bok inneholder også sanger til spesifikke ritualer, såsom dåp, bryllup, begravelser, ordinasjoner og velsignelser. Denne modale, monofoniske latinske musikken er blitt sunget i den romersk-katolske kirken siden i hvert fall 500-tallet.

En omfattende introduksjon forklarer hvordan de middelalderlige musikknotasjonene leses og fortolkes (kvadratiske noter med neumer). En omfattende innholdsfortegnelse gjør det lett å finne et spesifikt stykke.

Liber ble redigert første gang i 1896 av abbed Dom André Mocquereau (1849–1930). Siden det annet Vatikankonsil (åpnet av Pave Johannes XXIII i 1962), hvorpå folkespråk ble tillatt – i dokumentet Sacrosanctum Concilium, er bruken av Liber Usualis gått ned, selv om det samme vatikankonsilet understreket at den gregorianske sangen skulle beholde en æresplass i liturgien. Gregorianske sanger synges stadig i de fleste klostre og i mange menighetskirker, og av grupper dedikert til å vedlikeholde sangen.

Litteratur Rediger

  • Liber usualis missae et officii pro dominicis et festis cum cantu Gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto a Solesmensibus Monachis. Desclée, Paris/Tournai 1896 ff.
  • Liber usualis. With introduction and rubrics in English. Reprint der Ausgabe Tounai 1953. St. Bonaventure Publ., Great Falls, MT, 1997

Eksterne lenker Rediger