Leksikalsk-funksjonell grammatikk

Leksikalsk-funksjonell grammatikk (LFG) (fra engelsk Lexical functional grammar) er et rammeverk innen generativ grammatikk i teoretisk lingvistikk. LFG er en type frasestrukturgrammatikk, i motsetning til dependensgrammatikk. Et sentralt mål i LFG er å utvikle en grammatisk modell som er dyp nok til at den kan benyttes av lingvister, samtidig som den kan parses effektivt og er så rigorøs som det kreves i datalingvistikken.

Utviklinga av teorien ble starta opp av Joan Bresnan og Ronald Kaplan på 1970-tallet, som en motreaksjon på retninga som forskninga på transformasjonell grammatikk hadde tatt. LFG fokuserer hovedsakelig på syntaks og dens sammenheng med morfologi og semantikk. Det er gjort lite forskning på fonologi innen LFG.

OppbygningRediger

LFG antar at språket er bygd opp av flere dimensjoner. Hver av disse dimensjonene representeres av sin egen struktur med sine egne regler, konsepter og form. De viktigste av disse strukturene er:

 • f-struktur: representasjonen av de grammatiske relasjonene
 • c-struktur: strukturen til de syntaktiske konstituentene

Det har også blitt foreslått en rekke andre strukturer i LFG-forskninga:

 • a-struktur: argumentrukturen til et predikat og noen aspekter av semantikken til disse argumentene
 • s-struktur: semantisk struktur, som representerer betydninga til fraser og setninger
 • i-struktur: informasjonsstruktur
 • m-struktur: morfologisk struktur
 • p-struktur: fonologisk struktur

LitteraturRediger

 • Bresnan, Joan (2001). Lexical-Functional Syntax. Blackwell. ISBN 0-631-20973-5
 • Dalrymple, Mary (2001). Lexical Functional Grammar. Nr. 42 i serien Syntax and Semantics. New York: Academic Press. ISBN 0-12-613534-7
 • Falk, Yehuda N. (2001). Lexical-Functional Grammar: An Introduction to Parallel Constraint-Based Syntax. CSLI. ISBN 1-57586-341-3
 • Kroeger, Paul R. (2004). Analyzing Syntax: A Lexical-Functional Approach.. Cambridge: Cambridge University Press.

Eksterne lenkerRediger