Teoretisk lingvistikk

Teoretisk lingvistikk er den greina av lingvistikken som fokuserer på å utvikle modeller over språklig viten. Områdene som vanligvis regnes som kjernen av teoretisk lingvistikk er syntaks, morfologi, fonologi og semantikk. Man pleier å ekskludere områder som fonetikk, psykolingvistikk og sosiolingvistikk. Teoretisk lingvistikk omfatter også leitinga etter ei forklaring på de språklige universalene, altså de egenskapene som alle menneskelige språk har til felles.