Lam Rim

(Omdirigert fra «Lamrim»)

Lam Rim (Tib: lam "sti", rim "trinn") er en presentasjonen av Buddhas doktrine i tibetansk buddhisme, basert på utvidelser av Atishas rot-tekst En lampe for stien (A lamp for the path).

Historie rediger

Da Atisha ble invitert til Tibet ba Djang Jup Ö ham om å gi en komplett og lett tilgjengelig oppsummering av doktrinen for å oppklare misforståelser -- spesielt det som virket som selvmotsigelser i sutraene og kommentartekstene som var knyttet til disse. Basert på denne forespørselen underviste Atisha (hans presentasjon ble senere kjent som Kadampa-tradisjonen i Tibet) i det som skulle bli kjent som Lam Rim for tibetanerne. Senere ble han også lovprist for denne innsatsen av de lærde ved Vikramalashila, hans opprinnelige kloster i India.

Kadampa-munken og studenten fra Milarepa, Gampopa, introduserte Lam Rim til sine disipler som en metode for å utvikle sinnet gradvis. Gampopas verk om Lam Rim er kjent som Frigjøringens juvelutsmykning: De Eldle Leksjoners Juvel som Oppfyller Ønsker (The Jewel Ornament of Liberation: The Wish-Fullfilling Gem of the Noble Teachings), den studeres den dag i dag i de forskjellige Kagyu-skolene innenfor tibetansk buddhisme som ble grunnlagt av hans disipler.

Siden Tsongkhapas Gelug-skole i hovedsak stammer fra og er basert på Kadampa-skolen, er det ikke overraskende at Thongkhapa skrev et av sine mesterverk om Lam Rim: Den Store Avhandlingen om Trinnene på Stien mot Oppvåkning (En. The Great Treatise on the Stages of the Path of Enlightenment Tib. Lam Rim Chen Mo), som er på ca. 1000 sider, og som hovedsakelig er basert på skriftlige kilder. Det finnes også en middels lang Lam Rim tekst av Tsongkhapa (200 sider), og en kort en Lam Rim Dudon (Tib.), som ofte blir resitert daglig av Gelug-tilhengere og som er omtrent 10 sider lang.

Filosofi rediger

Det grunnleggende kriteriet i Lam Rim er en tredeling av de praktiserende, basert på hva slags motivasjon de har for sin religiøse aktivitet. (Merk at denne oppdelingen er forskjellig fra Triyana).

Individer som har motiv som handler om materielle fordeler i dette livet er ekskludert fra tredelingen.

Tre typer personer rediger

Atisha skrev i "En Lampe på Stien" (vers 2) at man bør forstå at det finnes tre forskjellige typer personer:

  1. Personer med lave motiver
  2. Personer med middels motiver
  3. Personer med høye motiver

Personer med lave motiver søker med alle midler lykke innenfor samsara; deres motiv er å oppnå en gunstig gjenfødsel, typisk i himmelsen. Buddhister anså at det tradisjonelt var tilhengere av andre religioner hørte til i denne gruppen.

Personer med middels motiv søker sin egen fred og gir avkall på jordiske gleder. Dette inkluderer stiene til Pratyekabuddhaer og Śrāvakaer, det tradisjonelle måler for Theravada-praksis (personlig frelse).

Personer med høye motiver søker (basert på sin innsikt i sin egen lidelse) med alle midler å stoppe lidelsen til alle vesener. Dette er Mahayana-stiene til samyaksambuddhaene.

Den trinnvise stien rediger

Selv om alle Lam Rim-tekstene dekker de samme temaene, blir temaene organisert på forskjellige måter.

Atishas Lam Rim starter med Bodhicitta, det altruistiske sinn, fulgt av Bodhisattva-løftene, mens Gampopas Lam Rim starter med Buddhanatur, fulgt av Det Dyrebare Menneskelivet, og Tsongkapas tekster starter med Tillit til Guruen, fulgt av Det Dyrebare Menneskelivet, og fortsetter med Stiene på lavt, middels og høyere nivå.

Gampopa og Tsongkhapa videreutviklet den korte rot-teksten til Atisha til et omfattende system for å forstå hele den buddhistiske filosofien. På denne måten blir temaer som karma, reinkarnasjon, Buddhistisk kosmologi, meditasjon og andre temaer frem til tantra forklart gradvis i en logisk rekkefølge.

Lam Rim-leksjonene er i essens veldig like Lamdre-leksjonene som Sakya-skolen bruker.

Tilgjengelige klassiske Lam Rim-bøker rediger

  • The Great Treatise on the Stages of the Path of Enlightenment, Vol. 1-3 by Tsong-Kha-Pa, Snow Lion Publications
  • Atisha's Lamp for the Path to Enlightenment by Geshe Sonam Rinchen, Snow Lion Publications
  • The Jewel Ornament of Liberation: The Wish-Fulfilling Gem of the Noble Teachings by Gampopa, Snow Lion Publications
  • Liberation in the Palm of your Hand, Je Phabonkhapa, Wisdom Publications

Tilgjengelige moderne bøker og kommentarer til Lam Rim rediger

  • Practicing the Path: A Commentary on the Lamrim Chenmo, Yangtse Rinpoche, Wisdom Publications, ISBN 0-86171-346-X
  • Steps on the Path to Enlightenment, Volume 1: A Commentary on the Lamrim Chenmo, The Foundational Practices, by Geshe Lhundub Sopa, Wisdom Publications, ISBN 0-86171-303-6
  • Steps on the Path to Enlightenment, Vol.2: Karma : A Commentary on the Lamrim Chenmo by Geshe Lhundub Sopa, Wisdom Publications, ISBN 0-86171-481-4

Eksterne lenker rediger