Kagyu, Kagyü eller Kagyud (tibetansk: བཀའ་བརྒྱུད; wylie: bKa' brgyud) er en av de fire store retninger (chos lugs) innenfor himalayisk og tibetansk buddhisme. Kagyu er en kortform for Ka Bab Shi Gyupa. som betyr «fire strømmer av muntlig overlevering». Denne tradisjonen stammer fra oversetteren Marpa (1012–1097). Marpa er en av de store oversetterne, som grunnla tradisjonen av nye oversettelsene (Sarma) i Tibet. Sakya og Gelug-tradisjonene er også en del av denne nye oversettelsestradisjonen, i motsetning til Nyingma, den gamle tradisjonen. Marpa reiste tre ganger til India og samlet forskjellige buddhistiske tekster og overdragelser. Han overtok blant annet mahamudra-overdragelsen fra de indiske mestrene Tilopa (988-1069) og Naropa (1016–1100). Sistnevnte Naropa var læreren til Marpa. Marpa studerte også hos mestrene Atisha, Maitripa og Kukuripa. Marpas viktigste elev var Milarepa. Han er berømt for sin savnrike tid hos Marpa. Milarepas viktigste disipler var Rechungpa og munken Gampopa. Gampopa slo sammen yogi-tradisjonen fra de indiske mestrene med den klassiske buddhistiske munke-tradisjonen. Et mangfold av kagyu-tradisjoner stammer fra Gampopa og hans elever, spesielt fra Phagmodrupa.

Forskjellige Kagyu-tradisjoner

rediger

Tradisjonelt kan man skille mellom fire "store" og åtte såkalt "små" kagyu-tradisjoner. Men det finnes også noen grener av Kagyu som utviklet selvstendige tradisjoner.

Gampopa hadde fire hovedelever i Tibet. Disse grunla fire store kagyu-tradisjoner.

 • Barom-Kagyu (hBah.rom), grunnlagt av Barompa Darma Wangtschug
 • Pagru-Kagyu (PHag.gru), grunnlagt av Pagmodrupa
 • Karma-Kagyu (også kalt Kamtsang-Kagyu), grunnlagt av den 1.Karmapa Je Düsum Khyenpa
 • Tsalpa-Kagyu, grunnlagt av Zangyu Dragpa Darma Drag (Shang Rinpoche)

Phagmodrupa og hans elever grunla åtte "små tradisjoner" også.

Idag finnes ikke alle av disse tradisjonene som egenstendige tradisjoner.

 • Rechungpa-linjen ble grunnlagt av Rechungpa og er en selvstendig sterkt yogisk preget linje som fortsatt eksisterer.
 • Shangpa-Kagyu er navnet på en tradisjon, som ligger svært når Kahyu-tradisjonen i undervisning og overlevering, men stammer fra Niguma, en slektning til Naropa. Shangpa Kagyu har senere blitt slått sammen med forskjellige andre kagyu-tradisjoner, og kan i dag bare delvis betraktes som en selvstendig tradisjon.
 • Dagpo-Kagyu er en samlebetegnelse for de fire store Kagyu-tradisjonene,
 • Ngatso Kagyu ble grunnlagt av Ngatso Lotsawa Tsultrim, en disippel av Atisha. Tradisjonen har sterke røtter i Atishas lære og i den gamle Kadampa-tradisjonen.

Læren

rediger

Hovedoverdragelsen i Kagyu-skolen er Mahamudra-læren ("Det Store Seglet", "Det Store Symbolet") som Marpa hadde fått fra Naropa. Denne læren ble forklart i Gampopas forskjellige verker. Mahamudra baserer på forskjellige stiger i meditativ praksis, de såkalt "Fire yogaer i mahamudra":

 • Utvikling av en ensrettet ånd.
 • Transendering av konseptuelle forestillinger.
 • Synskulitivasjon av "en smak".
 • Veiens frukt, hinsides all anstrengelse i meditasjon.

Svært berømt er den såkalte "Seks yogaer fra Naropa", som ble satt sammen i en systematisk avhandling av Naropa. "De Seks yogaer" er kjent i nesten alle buddhistiske tradisjoner i Tibet. Gelug-lamaen Tsongkhapa har skrevet den mest berømte kommentaren til disse yogaene.

"De Seks Yogaer" er:

 • Indre varme (Tumo)
 • Illusjonskropp-yoga (Gyulu)
 • Drømmeyoga (Milam)
 • Klart-lys-yoga (Ösel)
 • Bevissthetens overføring (Powa)
 • Mellomtilstandsyoga etter døden (Bardo)

Viktige tantriske praksiser i Kagyu-tradisjonene er blant annet Yidampraksisen over Chakrasamvara og Vajravarahi.

Utbredelse

rediger

Kagyu-tradisjonen fantes opprinnelig kun i områdene Tibet og Mongolia, men er i dag spredt over hele verden.

Eksterne lenker

rediger