Laksevika fort

tidligere kystfort

Laksevika fort var et fort som ble anlagt under andre verdenskrig. Det var et av flere elementer i de tyske planene for forsterkning av Kristiansand festning. Fortet var underlagt den tyske avdelingen Artillerigruppe Kristiansand og ble bestykket med to 21 cm kanoner. Disse ble overført fra Odderøya fort sommeren 1940. Anlegget i Laksevika skulle inngå som et vestre sperrebatteri for hovedinnløpet til Kristiansand havn.

Fortet var plassert på nordøstsiden av Flekkerøya. Adkomsten til og fra fastlandet var med båt. I Kragevika lå fortets brygge, lagre, brakker og diverse andre installasjoner. En bilvei forbandt området med det øvrige veinettet på øya.

Fra kaianlegget i Kragevika ble det lagt skinnegang for ammunisjonstransport opp til stillingene i terrenget, totalt 300 meter lang. På et flatere område var det en dreieskive som kunne lede ammunisjonsvognen enten til kanon I eller kanon II. Ammunisjonstrallen ble trukket via vaier og vinsj drevet av en bensinmotor.

Ammunisjonslageret lå helt nede ved brygga. Dette var en murbygning med «vinduer» malt på murveggen. Dette er godt synlig fremdeles. Lageret er på 171 kvadratmeter.

Etter krigen ble fortet en del av Kristiansand festning. Laksevika fort ble besluttet nedlagt i 1957 og nedlagt året etter.