Lacnunga er en samling av diverse medisinske tekster på hovedsakelig på angelsaksisk og som ble nedskrevet i sørvestlige England en gang rundt det første tiåret på 1000-tallet, det vil si betydelig senere enn Balds legebok (Bald’s Leechbook), en annen medisinsk tekstsamling. Manuskriptet blir i dag bevart i British Library i London («BL, Harley 585»).

«Lacnunga» er et angelsaksisk ord som betyr «botemiddel». Navnet var ikke opprinnelige en del av manuskriptet, men gitt av samlingens første redaktør, Oswald Cockayne, på 1800-tallet og det har siden blitt stående.

Manuskriptet består av mange unike tekster, inkludert en uvanlig andel trolldomsformler som gir en sjeldent glimt inn populære, angelsaksiske forestillinger og praksis for helbredelser. Blant disse magiske formlene er en som er kjent som Wið færstice (Mot brå smerte) som kanskje var ment mot revmatisme. Legerådene, velsignelsene og trolldomsformlene blir gitt i prosa, men ellers er teksten på vers.

Bokens innhold var planlagt I henhold til prinsippet om «A capite ad calcem» (latin «fra hode til hæl»), underforstått at det begynner med den sykes hode først som det viktigste og deretter nedover kroppen, men planen ble ikke opprettholdt utover i teksten og mangler således den orden og disipli som Blads legebok. Skriveren som opplagt ikke hadde medisinsk kunnskap synes å ha skrevet ned det han kom over som falt innenfor temaet.

Lacnunga inneholder totalt sett rundt 200 resepter som omhandler blant annet fruktbarhetsråd, besvergelser mot sein fødsel, og den lengste teksten er den kjente «Niurtevelsignelsen» («Nine Herbs Charm») som inneholder den eneste referanse til den hedenske guden Woden (Odin) i medisinske tekster på angelsaksisk. Virkemidlene er preget av overtro som trolldomsbeskyttelser, besvergelser og hvit magi, og de mest interessante er fra angelsaksisk tid, men det er også tekster med keltisk og germansk opprinnelse. Selv om den medisinske verdien er liten er den historiske verdien stor som et innblikk i et ikke-rasjonelt tankesett i angelsaksiske England.

LitteraturRediger

  • Cockayne, Oswald (red.) 1864–1866: Leechdoms, Wortcunning and Starcraft of Early England, The Rolls Series, 35, 3 bind (London: Longman and others). Første trykte utgave av teksten.
  • Doane, A. N. 1994: Anglo-Saxon Manuscripts in Microfiche Facsimile: Volume 1, Medieval and Renaissance Texts and Studies, 136 (Binghamton, N.Y.: Medieval & Renaissance Texts and Studies). No. 265 er en faksmile av Harley 585; side 26-36 av notene er kilde for datering av manuskriptet som nevnt i denne artikkelen.
  • Grattan, J. H. C. & Singer, Charles. 1952: Anglo-Saxon Magic and Medicine, Publications of the Wellcome Historical Medical Museum, new series 3 (London: Oxford University Press). Relativ ny utgave og oversettelse.