Lønnsgarantifondet

NAV Lønnsgaranti er en spesialenhet i NAV og forvalter den statlige lønnsgarantiordningen, som innebærer en garanti for bl.a. lønn og feriepenger som arbeidstakere kan rette mot sin arbeidsgiver når denne går konkurs. Nav Lønnsgaranti behandler søknader og via bostyrere utbetale rettmessige krav.

NAV Lønnsgaranti har 38 stillinger (2011), fordelt på 23 i Oslo og 15 i Vardø. Kontoret i Vardø ble etablert i mars 2003.