Feriepenger

I enkelte land, en prosentandel av lønnen fra det foregående året, som blir betalt iløpet av ferien det påfølgende året

Feriepenger er en godtgjørelse en arbeidstaker opparbeider seg rett til gjennom kalenderåret forut for ferieåret. Feriepenger er et prosenttillegg til den lønnen som er utbetalt året før pengene skal utbetales. I Norge er retten til feriepenger nedfelt i ferieloven.[1] Feriepenger er et begrep i Norge, Sverige (semesterlön), Danmark (feriepenge), Belgia og Nederland (vakantiegeld), Tyskland og Østerrike (Urlaubsgeld).

Norsk lov

rediger

Dersom man ikke har vært i jobb året før, har man stadig rett på ferie, men ikke rett til feriepenger. Ferieåret er det året ferien avvikles. De feriepengene man opptjener i opptjeningsåret, utbetales i forbindelse med ferieavviklingen i det påfølgende ferieåret, senest en uke før ferien starter.

Retten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet; det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Frilansere og selvstendig næringsdrivende har derfor ikke rett til feriepenger etter den norske ferieloven.

Feriepengene utgjør 10,2 % av feriepengegrunnlaget.[2] Arbeidstakere over 60 år har krav på 12,5 %. Arbeidstakere som omfattes av en tariffavtale som gir en femte ferieuke mottar 12 % (arbeidstakere over 60 år 14,3 %).

Referanser

rediger