I aerodynamikken er løft og vekt viktige. De er like store og motsatte vertikale krefter på et objekt som beveger seg med konstant fart, retning og høyde i luft (eller andre gasser og væsker). På samme måte er luftmotstand og trekkraft motsatte og like store horisontale krefter på det samme objektet.

Kreftene på en flyvinge

Når vingen til et fly går gjennom luften, dannes det et undertrykk på oversiden samt et overtrykk på undersiden. Trykkforskjellen som da har oppstått gjør at vingen presses oppover og lufta sendes nedover. Oversiden på vingen trenger ikke å være lenger enn undersiden på vingen for at løft skal oppstå. Noen vinger er faktisk lengre på undersiden enn oversiden i visse deler. Løftekraften av vingen, vindkraften på seilet, dragkraften av propellen, motkraften mot avdrift på seilbåtkjølen og styrekraften av vann eller luftror er alle avhengig av riktig angrepsvinkel.

Samme prinsipp er også brukt på litt mindre opplagte områder som; propeller til fly og båter, rotorene på helikoptre, vifter, seil og kjølseilbåter, rorbåter og fly og noen vindturbiner.

Fugler flyr også på grunn av samme prinsipp.


Se også rediger

Eksterne lenker rediger