Kystfiske

Kystfiske er fiske i fjorder og estuarer, langs kysten og på nære kystbanker.[1] Tidligere var det vanlig å skille mellom kystfiske, bankfiske og havfiske. Skillet mellom kyst- og bankfiske er ikke like klart i dag, i og med at også større kystfiskefartøy fryser fangst ombord og gjør lengre turer.[2]

Det foregår kystfiske både etter bunnlevende og pelagiske arter.

Kystfiskefartøyer fisker med en rekke fiskeredskaper, som jukse, teiner, ruser, garn, line, snurrevad, not og reketrål og leverer i hovedsak fersk fisk.[2]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger