Kvellurveien

Kvellurveien er en 1 km lang vei i Sandved bydel i Sandnes. Den går ut fra Jærveien på Brueland, og fortsetter sør-sørvest. Før hadde den forbindelse til fylkesvei 330 (Hoveveien) via Hovebakken, men den er nå stengt. Etter at den har krysset Storåna, går den parallelt mellom Sandvedparken og Jærbanen. Europavei 39 går over Kvellurveien på bro.[1] Det er anlagt fartshumper på deler av veien. Bebyggelsen i Kvellurveien preges av eneboliger.

Navnet kommer fra Kvelluren, som var et bruk under gården Austrått. Man tror at navnet kan komme av "Kvelduren", som kan ha to tolkninger. Det kan være sammensatt av ordet "lur" og "kveld", altså en lur, det vil si hvile, for dyra som var på kveldsbeite her, eller at dyra spiste "kveldauren" sin, jf. "dugurd", her.[2] En tredje, lokal teori er at navnet kommer fra ordet "kvella", dvs. å la dyrene drikke i elva.

ReferanserRediger