Kvartventil

En kvartventil er en ventil som på messingblåseinstrumenter senker tonehøyden en kvart, dvs. 5 halvtoner. Kvartventiler er vanlig på bass- og tenortromboner hvor den betjenes med venstre tommel. Den forekommer også hyppig som ventil nummer fire på tuba, eufonium, valthorn og pikkolotrompet.